Personbil.

 

Pris lovpakke                   Kr. 14.749,-
Bil til køreprøve   Kr.      750,-
Ekstra kørelektion   Kr.      650,-
Administrationsgebyr      Kr.     300,-
    Brædstofgebyr                  Kr.     400,-    
   Prøvegebyr                  
    Kr.     1170,-  

Ret til ændringer forbeholdes!   

Kontakt : Niels´Køreskole Tlf.:40 16 96 49
Adresse Varde :    Torvegade 6. 6800 Varde
Adresse Blåbjerg : Storegade 44. 6830 Nørre Nebel 

        

minilogoCopyright by Niels´Køreskole cvr. nr. ..